Wybrane nagrody:

I nagroda w konkursie SARP na Cmentarz Komunalny w Częstochowie - 1997 r.


I nagroda równorzędna w Międzynarodowym Biennale Architektury – Kraków 2000 "piękno – etyka – ekologia".


I nagroda w konkursie SARP na Plac Jana Pawła II w Katowicach - 2001 r.


I wyróżnienie w konkursie SARP na Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 2002 r.


Nagroda Miss Klinkieru w konkursie pod patronatem Porozumienia "Piękny Dom z Cegły".


I nagroda w konkursie SARP o/Cz-wa Primulus 2003 r.


I nagroda w konkursie pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego na "Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego w 2002 r."


Grand Prix w konkursie pod patronatem Wojewody Śląskiego na "Najlepszy obiekt architektoniczny Województwa Śląskiego w 2002 r."


I nagroda – Młody Twórca Architektury 2002 r. Województwa Śląskiego.


Wyróżnienie – w konkursie SARP Nagrody Roku 2002


Wyróżnienie – w konkursie pod patronatem Premiera Rządu RP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych 2002 r.


Wyróżnienie równorzędne – w siódmej edycji konkursu na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej 2002 r.


Nagroda im. arch. Ewy Kazimirowskiej-Cieszyńskiej – dla młodych architektów za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie projektowania przestrzeni otwartych – 2003 r. Stypendium.


I nagroda w konkursie SARP o/Cz-wa Primulus 2009.


Wyróżnienie równorzędne w konkursie SARP o/Cz-wa Primulus 2009.